Bao cao su gai bi với nhiều râu và bi khác nhau. Kích thích từng dây thần kinh cảm giác trong âm đạo. Làm nàng phải oằn người lên vì sung sướng. Cảm giác mới lạ chưa từng có.